Turistika – Krkonoše

Naše nejnavštěvovanější pohoří se rozkládá na severovýchodě Čech podél státní hranice s Polskem, která jej dělí na českou a polskou část. Hraniční čára vede po hlavním hřebeni, kdy České Krkonoše zaujímají asi dvě třetiny celkové plochy.

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky. Tyčí se zde také nejvyšší hora Sněžka, která dosahuje výšky 1603m a pramení tu také evropský veletok, řeka Labe. Toto pohoří má v několika oblastech vysokohorský charakter. Sláva Krkonoš se počala po Evropě šířit v 18. stol., když do dříve nepřístupných hor začali hlouběji pronikat bylinkáři hledající rostliny pro výrobu léčivých prostředků. Ti také rozšířili původně neznámou místní legendu o Krakonošovi, pánu hor, kterého dnes z pohádkových příběhů znají děti i dospělí.

Značná část Krkonoš spadá do oblasti Krkonošského národního parku (KRNAP), který byl vyhlášen roku 1963. Jeho rozloha činí asi 38 500 ha, z toho více než dvě třetiny zaujímají zalesněné plochy. Ochrana přírody je zcela jistě oprávněná, neboť se zde vyskytuje přes 300 druhů obratlovců a více než 1 200 druhů cévnatých rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na světě – tzv. endemity. Národní park je rozdělen na tři zóny, v nichž platí odlišné podmínky pro pobyt návštěvníků, v 1. a 2. zóně je zakázáno pohybovat se mimo turistické a lyžařské trasy a sbírat lesní plody.”