Turistika – Mlynářovy okruhy

Mlynářovy okruhy jsou 3 nenáročné vycházkové trasy napříč městem Špindlerův Mlýn. Vedou mimo dopravní cesty, v klidových zónách přírodou. Začátek všech tras je v městském parku na pravém břehu řeky Labe, naproti hotelu Savoy.

Mlynářova naučná stezka


Délka okruhu 1,1 km, značení zelenou barvou

Okruh je určen rodinám s dětmi, vzhledem k terénu a stoupání na Vyhlídku na Skále není vhodný pro kočárky a ani v zimním období.
Z místa startu směřujme k restauraci Labužník, poté zastřešenou lávkou za Labužníkem přejdeme silnici. Téměř naproti vystoupáme cestičkou na Vyhlídku na Skále kolem odpočívadla a tzv.Slunečních kamenů až k bytovému domu Alexandrie. Odtud po panelové cestě scházíme na rozcestí u hotelu Windsdor. Panelová cesta nás navede do centra na náměstí k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny až dojdeme městským parkem k výchozímu místu trasy.


 

 

Mlynářovo kolečko


Délka okruhu 2,8 km, značení červenou barvou

Okruh je určen rodinám s dětmi. Trasa lze absolovat i v zimním období, možno i se sportovními kočárky.

Z parku se vydáme k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny. Přejdeme ho a pokračujeme podél hotelu Lomnice, k mostu přes Svatopeterský potok po pravé straně. Ten přejdeme, kolem České hospody odbočíme vlevo, až dojdeme do prostor Skiareálu Špindlerův Mlýn. Po pravé straně v lese můžeme zahlédnout torzo vodního náhonu, který poháněl vodní elektrárnu, dnešní Českou hospodu. Před areálem vlevo do mírného krátkého kopečka přes silnici a na protější straně se dáme cestou lesem k Ville Czernin. Ta byla postavena hrabětem Czerninem roku 1894, jako lovecká chata. V letech 2000-2004 byla zrekonstruována dle původního projektu na luxusní penzion. Villa Czernin je nejstarší historickou památkou ve Špindlerově Mlýně, opěvovanou architekty a milovníky umění, je výjimečná svojí úžasnou polohou a právem nazývána „perlou“ Špindlerova Mlýna. Pokračujeme dále k rozcestí, kde vpravo prudším stoupáním míjíme jednu z budov Základní školy ve Špindlerově Mlýně. Kolem kapličky ještě výše, druhou budovu máme po pravé ruce. Ocitáme se přímo na vrcholu, kde před sebou máme kulatou dřevěnou zastřešenou stavbu – Biskupskou vyhlídku. Rozhledna je příjemným odpočinkovým místem s výhledem s popiskami vrcholků, jimiž je Špindlerův Mlýn obklopen. Směrem vpravo dolů po silnici a zatočením vlevo procházíme kolem hotelu Palace, jehož prostory byly použity ve slavném českém filmu – Homolka a Tobolka. Vedle hotelu je jedna z dominant města, kostel sv. Petra. Velký zděný kostel, který byl vysvěcen v roce 1807 a bez velkých úprav se zachoval dodnes. Dále pokračujeme od kostela vpravo, docházíme na křižovatku, scházíme k hotelu Windsdor, dalším sestupem vpravo míříme k náměstí. Míjíme Špindlerovskou hospodu, kde přibližně v těchto místech stával mlýn mlynáře Špindlera, jehož jméno souvisí s pojmenováním našeho města, viz krátký text na dřevěné desce u mlýnského kola.


Mlynářův výšlap


Délka okruhu 2,8 km, značení modrou barvou

Okruh je určen rodinám s dětmi, možno i se sportovními kočárky. Trasa není vhodná v zimním období – prochází sjezdovkou.

Z místa startu trasy se vydáme směrem k restauraci Labužník, zastřešená lávka zůstává po pravé straně. Asfaltová cesta, po které se vydáme, slouží jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty, pro rodiny s kočárky, využívají ji i vyznavači in-line bruslí. Musíme tedy počítat v sezoně s velkým provozem. Za zatáčkou se nalézá velký adrenalinový park agentury Yellowpoint a dětský dřevěný hrad pro děti. Pokračujeme po asfaltové cestě, až dojdeme ke spodní stanici lanovky Medvědín. Tu mineme a sledujeme levou stranu, kde je směrem vlevo pěšina, na kterou odbočíme. Přecházíme pod sloupy lanovky přes sjezdové tratě lesíkem. Po pravé straně před výstupem do silnice zahlédneme Bobovou dráhu a Monkey park. Vpravo směrem dolů míjíme hotel Montana. Sledujeme levou stranu, kde ze silnice sejdeme na příjemnou lesní pěšinua scházíme na křižovatku k zastřešené lávce přes řeku Labe. Dáme se vpravo, až dojdeme zpět do výchozího místa trasy.